Транспортни услуги

Олтранс Логистик ЕООД предлага за своите клиенти Транспорт и спедиция, международен транспорт, сухопътен транспорт, групажни пратки и групажни превози, товарни превози и контейнерни превози, спедиторски услуги и грижа за всякакви пратки. Предлагаме бордови и хладилни камиони, както и транспорт на дрехи на закачалки.

q

Международен транспорт

ALLTRANS LOGISTIC Ltd.

q

Транспорт и групажни пратки

q

Спедиторски услуги

q

Товарни превози

ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

Възможности за вземане от всяка точка в отправната страна и доставка до всяка точка в България и обратно с уточнени срокове.

СКЛАДИРАНЕ

Олтранс Логистик  ЕООД предоставя възможност да използват  склад  с цел оптимизиране на товаро-потока и съкращаване времето на престой

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

Хладилен транспорт – презоз на товари с температурен режим
Превоз на опасни товари ADR и др.

КОНТЕЙНЕРЕН ПРЕВОЗ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Контейнерен превоз от и до всяка точка на света с водещи корабни линии през български и гръцки пристанища

КАРГО ЗАСТРАХОВКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

Съгласно чл. 17 от Конвенция CMR превозвачът е отговорен за цялостната или частичната липса или повреда на стоката от момента на приемането й

ТРАНСПОРТ НА КОМПЛЕКТНИ(ЦЕЛИ) ТОВАРИ

Транспорт на цели товари с уточнени срокове на доставка и ежедневна информация за местонахождението на пратката.