ALLTRANS LOGISTIC Ltd.

Транспорт и Спедиция

Олтранс Логистик ЕООД е съвременна българска компания специализирана в международния транспорт и спедицията. Транспортните релации по които осъществяваме дейност са България – Европа, Балканските страни, както и държавите от ОНД и близкия Изток.

През годините на своето съществуване Олтранс Логистик ЕООД се доказа като надежден партньор и желан товародател за много български и международни компании. Дружеството разполага с модерен автопарк от бордови и хладилни товарни превозни средства.

Товарни автомобили

Полуремаркета с дължина 13,60м, 21 тона

Бордови и хладилни композиции

Соло автомобили, дрехарки и микробуси

Услуги

ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

Възможности за вземане от всяка точка в отправната страна и доставка до всяка точка в България и обратно с уточнени срокове.

СКЛАДИРАНЕ

Олтранс Логистик ЕООД предоставя възможност да използват склад с цел оптимизиране на товаро-потока и съкращаване времето на престой

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

Хладилен транспорт – презоз на товари с температурен режим
Превоз на опасни товари ADR и др.

КОНТЕЙНЕРЕН ПРЕВОЗ ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Контейнерен превоз от и до всяка точка на света с водещи корабни линии през български и гръцки пристанища

КАРГО ЗАСТРАХОВКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ

Съгласно чл. 17 от Конвенция CMR превозвачът е отговорен за цялостната или частичната липса или повреда на стоката от момента на приемането й

ТРАНСПОРТ НА КОМПЛЕКТНИ(ЦЕЛИ) ТОВАРИ

Транспорт на цели товари с уточнени срокове на доставка и ежедневна информация за местонахождението на пратката.

СПРАВКИ ЗА РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Напред