Карго застраховка по време на превоз

Съгласно чл. 17 от Конвенция CMR превозвачът е отговорен за цялостната или частичната липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до момента на доставянето й. Тази отговорност обаче е ограничена съгласно чл. 23, т. 3 на същата конвенция и не може да надвишава 8,33 СПТ (разчетна единица на МВФ – „специални права на тираж”, SDR) на килограм бруто тегло на липсващата стока.

Курсът СПТ/EUR за началото на 2009 година е приблизително 1,12 EUR/СПТ, така отговорността на превозвача е ограничена до 9,33 EUR на килограм бруто тегло липсваща стока, освен в случай на обявена стойност на стоката или при обявен особен интерес при доставка съгл. чл. 24 и 26 от Конвенцията. За гарантиране интересите на товародателя и товарополучателя в случаите, когато товарът е с по-висока стойност от максимално покриваната от отговорността на превозвача, препоръчваме сключването на карго застраховка преди предаването на стоката за превоз, която би гарантирала пълно възстановяване на евентуални щети, настъпили по време на транспорта на стоката.

Застраховката може да бъде сключена както от изпращача, така и от получателя на товара – задължението и/или отговорността за това зависят от условията на доставка. Важно е да се отбележи, че инициативата за сключването й задължително изхожда от една от тези две страни (като заинтересовани от стопанската операция) и по никакъв начин не е задължение на превозвача. За улеснение на нашите клиенти, Олтранс Логистик  предлага сключване на карго застраховки по тяхно желание.