Контейнерен превоз от цял свят

Контейнерен превоз от и до всяка точка на света с водещи корабни линии през български и гръцки пристанища.

STANDARD 20′
STANDARD 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
39’5″ 7’8″ 7’10” 7’8″ 7’6″ 2,390 Cft 8,160 Lbs 59,040 Lbs
12.036m 2.350m 2.392m 2.340m 2.280m 67.7 Cu.m 3,700 Kgs 26,780 Kgs

OPEN TOP CONTAINERS

OPEN TOP 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
19’4″ 7’7″ 7’8″ 7’6″ 7’2″ 1,136 Cft 5,280 Lbs 47,620 Lbs
5.894m 2.311m 2.354m 2.286m 2.184m 32.23 Cu.m 2,400 Kgs 21,600 Kgs
OPEN TOP 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350 Cft 8,490 Lbs 58,710 Lbs
12.028m 2.350m 2.345m 2.341m 2.274m 65,5 Cu.m 3,850 Kgs 26,630 Kgs

FLAT RACK CONTAINERS

FLAT RACK 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
18’5″ 7’3″ 7’4″ 5,578 Lbs 47,333 Lbs
5.620m 2.200m 2.233m 2,530 Kgs 21,470 Kgs
FLAT RACK 40′ (STAK BED)
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
39’7″ 6’10” 6’5″ 12,081 Lbs 85,800 Lbs
12.080m 2.438m 2.103m 5,480 Kgs 39,000 Kgs

FLAT RACK COLLAPSIBLE CONTAINERS

FLAT RACK COLLAPSIBLE 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
18’6″ 7’3″ 7’4″ 6,061 Lbs 61,117 Kgs
5.618m 2.208m 2.233m 2,750 Kgs 27,730 Kgs
FLAT RACK COLLAPSIBLE 40′(STAK BED)
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
39’7″ 6’10” 6’5″ 12,787 Lbs 85,800 Lbs
12.080m 2.126m 2.043m 5,800 Kgs 39,000 Kgs

REEFER CONTAINERS

REEFER 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
17’8″ 7’5″ 7’5″ 7’5″ 7’3″ 1,000Cft 7,040 Lbs 45,760 Kgs
5.425m 2.275m 2.260m 2.258m 2.216m 28.3 Cu.m 3,200 Kgs 20,800 Kgs
REEFER 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare
weight
maxi
cargo
37’8″ 7’5″ 7’2″ 7’5″ 7’0″ 2,040 Cft 10,780 Lbs 56,276 Lbs
11.493m 2.270m 2.197m 2.282 2.155 57.8 Cu.m 4,900 Kgs 25,580 Kgs
REEFER 40′ HIGH CUBE
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
37’11” 7’6″ 8’2″ 7’6″ 8’0″ 2,344 Cft 9,900 Lbs 57,561 Lbs
11.557m 2.294m 2.500m 2.294m 2.440m 66.6 Cu.m 4,500 Kgs 25,980 Kgs

HIGH CUBE 40′ CONTAINERS

HIGH CUBE 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi cargo
39’5″ 7’8″ 8’10” 7’8″ 8’5″ 2,694 Cft 8,750 Lbs 58,450 Lbs
12.036m 2.350m 2.697m 2.338m 2.585m 76.3 Cu.m 3,970 Kgs 26,510 Kgs

PLATFORM CONTAINERS

PLATFORM 20′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare weight maxi
cargo
19’11” 8’0″ 7’4″ 6,061 Lbs 52,896 Lbs
6.058m 2.438m 2.233m 2,750 Kgs 24,000 Kgs
PLATFORM 40′
inside length inside width inside height door width door height capacity tare
weight
maxi
cargo
40’00” 8’0″ 6’5″ 12,783 Lbs 86,397 Lbs
12.18m 2.40m 1.95m 5,800 Kgs 39,200 Kgs